Her finder du mange forskellige kostumer og udklædninger til Vareulve og Vampyr. Alt fra tænder til teater blod.